Zoeken

Zoeken

Contractmanagement

Als contractmanagers zijn we verantwoordelijk voor het gehele proces van contractvoorbereiding, aanbesteding en uitvoering richting verschillende marktpartijen. Binnen een vooropgesteld kader van tijd, geld, kwaliteit en risico. We zijn het aanspreekpunt voor alle uitvoerende partijen en zorgen dat alle afspraken, verplichtingen, voorwaardes, verwachtingen en doelstellingen van de opdrachtgever goed overeenkomen met die van de opdrachtnemer.