Zoeken

Zoeken

Omgevingsmanagement

Als omgevingsmanagers brengen we de wensen en belangen van alle stakeholders in kaart en gaan we op zoek naar gezamenlijke doelstellingen om een project succesvol, binnen de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke randvoorwaarden, te kunnen realiseren. We zijn een luisterend oor voor alle betrokken partijen en verantwoordelijk voor de doorvertaling naar het technisch management.