Zoeken

Zoeken

Projectmanagement

Als projectmanagers zijn we de schakel tussen alle betrokken partijen: opdrachtgever, projectteam en uitvoerende marktpartijen. Het is onze taak om het project zo te organiseren om zo tot een proces en eindresultaat te komen waar iedereen met trots deel van uitmaakt. Dat kan alleen op basis van vertrouwen en transparantie.

Ruimte voor vragen
Het liefst werken we aan projecten waar ruimte is om vragen te stellen. Waarom doe je dit project? Wat levert het op? En wat is de beste manier om het doel te bereiken? We zullen altijd kritisch zijn. Naar onszelf, het projectteam en de behoeftes van de verschillende stakeholders, zodat we bij ieder project er samen het maximale uit kunnen halen.

Solide basis
Dat valt of staat met een solide basis. Als projectmanager moet je altijd weten wat er speelt en zorgen dat de manier van werken voor iedereen helder is. Het begint met een heldere planning, een reële raming, een goede overlegstructuur, de juiste kennis in huis en genoeg capaciteit. Maar een succesvol project is bovenal een teamprestatie. Het is van belang dat je samen het gevoel hebt dat je bezig bent met een mooi project, dan wil iedereen ook een mooi eindresultaat neerzetten.

Meerwaarde
Bij Neuf kijken we vaak verder dan de opdracht. Als we zien dat we gaandeweg relevante dingen kunnen verbeteren, pakken we die aan.  We streven binnen een project altijd naar de ultieme meerwaarde voor onze opdrachtgever, zonder daarbij het originele doel uit het oog te verliezen. Daar kunnen we niets aan doen, het zit nu eenmaal in ons DNA.